21/12/2016 

Drets de visats 

Els drets de visat, són l'aportació econòmica dels col·legiats, com a contraprestació per la gestió col·legial, en la tramitació del visat de les intervencions professionals.
 

 

 

 En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2017, es va acordar, respecte del servei de validació, mantenir la tarifa de l’any 2017 pels preus dels tràmits de visat i registre corresponents als treballs professionals, i els descomptes pack pel visat de varis treballs d’un mateix encàrrec, tramitats alhora en un mateix expedient.

 

Tarifa Servei de Validació 2017-2018


Els preus inclouen: 

  • VISAT: El registre de la Nota d’encàrrec, la validació de les competències professionals d’acord amb la normativa vigent, la verificació que s’han realitzat els documents obligats segons la legislació actual, el certificat de visat sobre la identitat, titulació i habilitat legal del col·legiat per dur a terme el treball profesional visat per a cada treball que presenti a visar, la diligència del primer llibre, la custodia i arxiu de la documentació del treball durant 15 anys i la garantia de competència davant del contractant i l’Administració Pública. 
  • REGISTRE: el preu del registre de la Nota d’encàrrec / Pressupost a l’historial professional del col·legiat i la comunicació de l’encàrrec a la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB. Cada tràmit preceptiu té el corresponent cost addicional segons tarifa 6.
     

Els preus no inclouen l’IVA del 21%.

 

 

Simulació del càlcul dels Drets de Visat i Registre

 

Per fer una simulació dels costos dels drets de visats podeu consultar la pregunta freqüent  Calcula tu mateix les despeses de visats publicada a l'apartat d'Actualitat del Servei de validació on hi trobareu un exemple explicat pas a pas, o consultar el següent manual:

 

Manual per a la simulació de tarifes