Suport i ajuda 

 Guia Ràpida del Visat Digital Web

 

Manual que us ajudarà en tot moment, a visar des del Web.

 

En aquesta Guia Ràpida us mostrem els avantatges, què es pot visar, els requeriments, el suport i el funcionament per acompanyar-te pas a pas en el procés del visat.

 

A la Guia Ràpida del Visat Digital us expliquem, com visar a través del Web del CAATEEB.

 

 Guia Ràpida

 

 

 

 Díptic Informatiu

 

Descarregat el díptic informatiu que recull de manera simplificada, els avantatges i els requeriments, i et mostra on adreçar-te per a qualsevol dubte i/o suggeriment relacionat amb el Visat WEB.

 

 Díptic informatiu

 

 

 

 Ajuda telefònica

 

Per resoldre les qüestions relacionades amb el procediment del visat o amb l’execució del programari, podeu trucar al telèfon 93 240 20 60 (de dilluns a dijous de 9:00 h a 19:00 h i els divendres de 9:00 h a 15:00 h).

 

També podeu dirigir-vos a visats@apabcn.cat (per les consultes relacionades amb el visat), i a gescol@apabcn.cat (per les consultes informàtiques).