Requeriments 

Contracte d’utilització

Un cop obtinguda l’acreditació, cal signar un contracte. Podeu obtenir aquest document a la sessió informativa o a través del web del CAATEEB (a l’apartat de Visat Digital).

 

Aquest contracte (per duplicat) s’ha d’emplenar, signar i enviar, o dur-lo personalment al Punt d’atenció col·legial de la seu de Barcelona del CAATEEB o a qualsevol de les delegacions.

 

Una vegada lliurat, rebreu via correu electrònic la confirmació de l’activació del servei.

 

Si ja vau signar un contracte per visar amb el Gescol, no és necessari que en torneu a signar un altre per poder visar des del web.

 

Codi d'usuari i contrasenya 

 

Per garantir-ne la màxima confidencialitat, el CAATEEB us ha facilitat un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que us identifiquen i us permeten accedir a les zones privades i a la resta de serveis d’ús restringit i exclusiu per a col·legiats del CAATEEB.

 

Aquesta identificació és imprescindible per a poder visar a través del web i per registrar i consultar la documentació visada digitalment, amb garanties i privacitat totals.

 

Adreça de correu electrònic

 

Per poder visar des del web, heu de disposar d’una adreça de correu electrònic.

 

El CAATEEB ofereix als col·legiats la possibilitat de sol·licitar-ne una gratuïtament sota el domini @apabcn.cat

 

Programari i maquinari recomanat

 

PC amb processador Pentium IV o superior

Sistema operatiu: Windows XP service pack 2 o Windows Vista

Memòria: 1 Gb de RAM

Espai lliure al disc de 450 Mb

Resolució de pantalla de 1024 x 768

Impressora en blanc i negre o color

Connexió a Internet (ADSL)

Navegador Internet Explorer 7.0

Adreça de correu electrònic

Adobe Acrobat Standard 8.0