Avantatges 

Visar arreu del món

 

Podreu visar des de qualsevol ordinador que tingui connexió a Internet.

 

Sense necessitat de suport CD

 

Ja no és necessari tenir instal·lat prèviament un programa per poder visar.

 

24 hores de disponibilitat

 

En qualsevol moment del dia i de l’any, podreu enviar expedients per visar, sense necessitat de desplaçar-vos a les oficines del CAATEEB.

 

Visar digitalment el 100% dels treballs

 

Podreu visar el 100% dels treballs professionals i la majoria dels tràmits, tant d’obra privada com d’obra oficial, i sense límit de PEM. 

 

Preparar expedients

 

Podreu preparar els vostres expedients i elaborar la documentació per visar presencialment,

a qualsevol dels col·legis de Catalunya.

Així mateix, quan aneu a visar presencialment al CAATEEB el tràmit podrà ser més àgil perquè no caldrà introduir de nou les dades de l’expedient.

 

Consultar els vostres expedients

 

En qualsevol moment podreu accedir als vostres expedients i veure’n l’estat (si estan visats, pendents de revisió i/o amb incidència).