Actualitat del Servei de Validació i Registre 

En aquesta secció trobareu notícies, informacions i novetats relacionades amb l’Àrea de Validació i Registre del CAATEEB. També podreu consultar amb més detall tota la informació referent a aquests temes.
 
03/04/19
El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques. ...
06/02/19
Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà
23/10/18
En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències.
17/10/18
Saber quins impresos hem de presentar per a cada visat és una tasca que fa l’Oficina Virtual, ja que tria els impresos adequats en funció dels treballs que es sol·licitin i els gen...
15/10/18
En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu...
11/10/18
En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones i les coses caldrà valorar-les com deficiències greus o molt greus, segons la graveta...
03/10/18
Facilitem eines per contactar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pels casos d'incidència informàtica amb el Portal Generador d'informes ITE o per dubtes sobre l'eina informà...
19/09/18
La validació d'idoneïtat dels Informes ITE com a valor afegit al tràmit de visat és una revisió del contingut de l'informe ITE d'acord als criteris que es troben descrits en el Doc...
09/05/18
Et pots adreçar al departament de visats fent les teves consultes digitalment enviant un correu electrònic a l’adreça: visats@apabcn.cat
02/05/18
Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar...
25/04/18
Podem saber si un habitatge disposa de Cèdula d’habitabilitat realitzant la consulta per Internet a través de l'eina de l’Agència de l’Habitatge a la què teniu accés des de l'Ofici...
29/12/17
En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2017, es va acordar, respecte del servei de validació, mantenir la tar...
18/09/17
Segons les dades de Visat del CAATEEB, destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de nova construcció i de gran rehabilitació.
14/09/17
Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per promoure l’emissió de certifi...
13/09/17
El 29 de setembre de 2017 finalitza el termini per presentar la sol·licitud dels ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge
12/09/17
S'ha realitzat una implantació informàtica en l'apartat de visats de l'oficina virtual del CAATEEB que forma part d'un projecte continuat de millora de l'oficina virtual
15/06/17
La ITE és obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys . Per passar la ITE contacteu amb el vostre aparellador de confiança o podeu posar-vos en contacte amb el CAATEEB per ...
01/06/17
S'ha implantat una millora que fa extensible el pagament amb visa a tots els tràmits de visat
31/05/17
Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 que va entrar en vigor ara fa dos anys, és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls
19/05/17
El dia 26 de maig de 2017 finalitza el termini de 2 anys establert per la Disposició Transitòria del Decret 67/2015 per acreditar l’esmena de deficiències greus
08/05/17
L’Institut Català d'Energia té a disposició dels usuaris les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis a través del Cercado...
31/03/17
Resolem algunes preguntes freqüents sobre la vigencia del certificat d'aptitud de l'edifici segons el Decret 67/2015.
28/03/17
Si disposeu d’un certificat IdCAT, aquest té una validesa inicial de quatre anys. Passat aquest temps, i a dos mesos vista de la data de caducitat, podeu optar per la seva renovaci...
15/02/17
El CAATEEB ha incorporat la possibilitat de visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-se a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva
21/12/16
En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passat 20 de desembre de 2016, es va acordar actualitzar els preus dels tràmits de visat i regi...
14/12/16
En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic. Conegueu per a que pot ser útil aquest document.
12/12/16
Recentment s'ha actualitzat el Document Guia 08 sobre la redacció d'informes ITE afegint recomanacions per tal d'evitar requeriments en l'obtenció del Certificat d'Aptitud.
09/12/16
A continuació s'explica pas a pas com es pot fer una simulació de les despeses de visat a partir d'una simulació de tarifa d'un exemple habitual.
07/12/16
Un dels objectius de la validació d’idoneïtat dels informes ITE és la de reduir posteriors requeriments amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l’obtenció del Certificat d’Ap...
02/09/16
La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al t...
31/08/16
Actualitza el teu historial professional de visats comunicant el final d’obra per acotar la vostra responsabilitat civil i limitar la responsabilitat d’obra viva
20/07/16
A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.
22/06/16
El CAATEEB realitza el visat i validació d'idoneïtat dels informes ITE en el termini d'una jornada laboral.
14/06/16
Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre...
06/06/16
Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·lici...
01/06/16
En relació a les circulars 2 i 6 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l'antigui...
25/05/16
Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre. En aquest pe...
02/05/16
El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat...
27/04/16
Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el perí...
25/04/16
D'acord al Decret 67/2015 els informes ITE s'han de redactar mitjançant el Portal Generador d'Informes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A continuació expliquem com podem ...
25/04/16
Cada vegada hi ha més persones que fan servir els certificats digitals per a realitzar tràmits telemàtics amb l’Administració. La presentació de la Renda 2015 és un d'aquests tràmi...
11/04/16
Cal disposar de cobertura d’Assegurança de Responsabilitat Civil al iniciar el treball i, també, durant els períodes de responsabilitat.
11/04/16
Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici convé visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edif...
04/04/16
El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tè...
21/03/16
L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix tota la relació d’obres i treballs visats que hem realitzat en el decurs de la nostra trajectòria professional.
21/03/16
El CAATEEB ha preparat un manual per tal de consultar l'historial de facturació a través de l'oficina virtual.
16/02/16
Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a ...
27/01/16
Aquí trobareu informació d'utilitat per poder fer el tràmit telemàtic de les cèdules de segona ocupació, tant amb el Col·legi com amb la Generalitat.
26/01/16
Nou Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015
04/11/15
Les ITE’s amb visita d’inspecció feta abans del 27 de maig del 2015 amb el model del Decret 187/2015, s’han de presentar a l’Administració com a màxim el 27 de novembre de 2015....
23/06/15
Per a tots aquells expedients que hagin sol·licitat la gestió del tràmit al CAATEEB abans de l’entrada en vigor del Decret 67/2015, el Col·legi ha fet una comunicació als propietar...
26/11/14
Si tramites els teus projectes amb el CAATEEB, sol·licitant el visat o el registre, disposaràs de tots els teus documents allà on estiguis.
04/11/14
Els marcadors faciliten molt la lectura del document a tercers i donen qualitat al teu treball.
13/06/14
Us donem unes recomanacions per afavorir el procés de visat dels documents que envieu en els vostres expedients, tramitats per l’oficina virtual.
18/03/14
El CAATEEB edita un nou Document Guia on es mostra pas a pas tot el tràmit del certificat d'habitabilitat, des de com acreditar l’antiguitat de l’habitatge fins a sol·licitar la cè...
31/01/14
El CAATEEB ofereix avantatges en el preu de visat d'un certificat d’habitatge usat (CHU) i un certificat d’eficiència energètica (CEE) del mateix habitatge