Servei de validació i registre 

Actualitat

03-04-2019

Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment

El CAATEEB implantarà properament una nova plataforma digital que integrarà tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilitarà la tramitació electrònica amb les Administracions Públiques. ...

06-02-2019

Funcions en matèria de Seguretat i Salut de la DEO i la DO+DEO en cas d'un únic contractista

Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà