Servei de validació i registre 

Actualitat

03-04-2019

Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment

El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques.

06-02-2019

Funcions en matèria de Seguretat i Salut de la DEO i la DO+DEO en cas d'un únic contractista

Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà

23-10-2018

Avantatges visat del Llibre d'incidències digital (Liweb)

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències.

17-10-2018

Com saber quins impresos he de presentar per a cada visat?

Saber quins impresos hem de presentar per a cada visat és una tasca que fa l’Oficina Virtu...

15-10-2018

Avantatges en el visat del Llibre de l'Edifici (LEweb)

En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recup...