08/02/2018 

 Ajudes per a col·lectius especials en Màster i Postgraus 

Us presentem les noves condicions per a col·lectius especials en la matriculació de Màster i Postgraus de l'any acadèmic 2018-2019.
Descomptes  fins el 50% amb les noves condicions.
 

Col·legiat

 • 15% de descompte sobre el preu del curs per estar col·legiat.  

Rellançament professional

 • 5% de descompte per Rellançament professional per col·legiats, col·legiades i estudiants d'arquitectura tècnica precol·legiats.

Suport a la fidelitat 

 • Col·legiats/des que hagin realitzat 100 h de formació contínua en els últims 3 anys: bonificació del 10% addicional al descompte que disposen per la seva condició.
 • Col·legiats/des que hagin realitzat algun curs de postgrau en els últims 5 anys: condició especial del 10% addicional al descompte que disposen per la seva condició.
Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques 

 • Col·legiats/des en situació d'atur: condició especial de beca del 10% addicional al descompte que disposen per la seva condició.
  Haureu de demostrar que esteu inscrits/tes a l’OTG o bé acreditar uns ingressos inferiors a 1.000€/mensuals. 
   
Suport per transport
 • Col·legiats/des on la seva adreça de correspondència superi els 30 quilòmetres de distància de la ciutat de Barcelona: condició especial de beca de transport  del 10%.
 • Col·legiats/des de la resta de col·legis catalans: condició especial de transport del 10% addicional al descompte que disposen per la seva condició de col·legiats a la resta de col·legis catalans.
Suport als joves 

 • Col·legiats/des juniors (menys de 3 anys de col·legiat/da): bonificació del 5% addicional al descompte que disposen per la seva condició.
 • Precol·legiats/des (estudiants): bonificació del 5% addicional al descompte que disposen per la seva condició (actualment un 15%). Descompte final d'un 20%.
 • Membres de l'Associació sectorial d'estudiants d'Enginyeria d'Edificació (ASAT) que es precol·legiïn.
Suport a les empreses  

 • Empreses que hagin realitzat alguna acció promocional o de formació  al CAATEEB, de forma continuada en els últims 3 anys: condició especial del 10% de descompte.

 

 Per a inscripcions, contacteu directament amb l'Àrea de Formació per poder aplicar el descompte.

 

Àrea de Formació
formacio@apabcn.cat

Tel: 93 240 20 60 Ext. 2 o 93 393 37 39