Novetats normativa 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 12

Us presentem les disposicions ordenades de més recent a més antiga.

 • Disposició: Resolució TES 1530 -  04/06/2019
  Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
  Titol: Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019 ref. BDNS 458061).
  Publicació: DOGC núm. 7892 - 07/06/2019
  Comentari: L'objecte d'aquestes bases reguladores és regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: BARRERES ARQUITECTONIQUES, SUBVENCIONS, HABITATGES
  Veure Text Complet
 • Disposició: Resolució TES 1363 -  20/05/2019
  Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
  Titol: S'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  Publicació: DOGC núm. 7881 - 23/05/2019
  Comentari: L'objecte d'aquestes bases reguladores és regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de garantir la seguretat estructural i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges que compleixin els requisits establerts a la base 7.2, sempre que els edificis es trobin en l'àmbit d'aplicació assenyalat al punt 2 de la Resolució
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: BARRERES ARQUITECTONIQUES, SUBVENCIONS, HABITATGES
  Veure Text Complet
 • Disposició: Resolució TES 1300 -  13/05/2019
  Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
  Titol: S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
  Publicació: DOGC núm. 7876 - 16/05/2019
  Comentari: L'objecte d'aquestes bases reguladores és regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: BARRERES ARQUITECTONIQUES, SUBVENCIONS, HABITATGES
  Veure Text Complet
 • Disposició: Resolució TES 1200 -  08/05/2019
  Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
  Titol: S'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya
  Publicació: DOGC núm. 7870 - 08/05/2019
  Comentari: Bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a l'any 2019 destinades a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: AMIANT, SUBVENCIONS, HABITATGES
  Veure Text Complet
 • Disposició: Real Decreto 244 -  05/04/2019
  Departament: Ministerio para la Transición Ecológica
  Titol: Se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
  Publicació: BOE núm. 83 - 06/04/2019
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Tema: METROLOGIA, CONTROL METROLOGIC, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES I IL LUMINACIÓ, XARXA PUBLICA D ELECTRICITAT
  Veure Text Complet
 • Disposició: Anunci -  14/03/2019
  Departament: CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA
  Titol: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns per a noves sol·licituds a la ciutat de Barcelona per a l'any 2019 (ref. BDNS 446804).
  Publicació: DOGC núm. 7850 - 09/04/2019
  Comentari: A partir del 5/6/25019. Tancament de la convocatòria d?ajuts a la rehabilitació d?elements comuns per a noves sol·licituds a la ciutat de Barcelona per a l?any 2019. http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1904002tancament.pdf
  Ref. posterior: mi/er/El t
  Entrada en vigor: mi/er/El t
  Àmbit d'aplicació: BARCELONA
  Tema: SUBVENCIONS, HABITATGES, AREES HOMOGENIES, HPO HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, REHABILITACIO, FINANÇAMENT 2019
  Veure Text Complet
 • Disposició: Anunci -  14/03/2019
  Departament: CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA
  Titol: Convocatòria per a l?any 2019 d?ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d?ús residencial en l?àmbit del Pla de barris (ref. BDNS 447269).
  Publicació: DOGC núm. 7853 - 12/04/2019
  Ref. posterior: mi/er/El t
  Entrada en vigor: mi/er/El t
  Àmbit d'aplicació: BARCELONA
  Tema: SUBVENCIONS, HABITATGES, AREES HOMOGENIES, HPO HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, REHABILITACIO, FINANÇAMENT 2019
  Veure Text Complet
 • Disposició: Decret Llei 5 -  05/03/2019
  Departament: Departament de la Presidència
  Titol: Mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge
  Publicació: DOGC núm. 7825 - 07/03/2019
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: REHABILITACIO, MANTENIMENT-D-INSTAL.LACIONS, HABITATGES, HABITABILITAT, MANTENIMENT-DE-L-EDIFICI, HPO HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, URBANISME
  Veure Text Complet
 • Disposició: Anunci -  04/03/2019
  Departament: CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA
  Titol: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d?elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2019 (ref. BDNS 443032).
  Publicació: DOGC núm. 7835 - 20/03/2019
  Comentari: Convocatòria adreçada a expedients oberts al 2018 i que no tinguessin l?informe inicial a 31 d?octubre de 2018, als expedients ja finalitzats i de nous expedients a Baró de Viver i del Sud-oest del Besòs
  Ref. posterior: mi/er/El t
  Entrada en vigor: mi/er/El t
  Àmbit d'aplicació: BARCELONA
  Tema: SUBVENCIONS, HABITATGES, AREES HOMOGENIES, HPO HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, REHABILITACIO, FINANÇAMENT 2018, FINANÇAMENT 2019
  Veure Text Complet
 • Disposició: Real Decreto 7 -  01/03/2019
  Departament: Jefatura del Estado
  Titol: Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
  Publicació: BOE núm. 55 - 05/03/2019
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Tema: SUBVENCIONS, HABITATGES
  Veure Text Complet
 • Disposició: Resolució TES 188 -  21/01/2019
  Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
  Titol: Es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho
  Publicació: DOGC núm. 7803 - 05/02/2019
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Veure Text Complet
 • Disposició: Real Decreto 1515 -  28/12/2018
  Departament: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
  Titol: Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
  Publicació: BOE núm. 29 - 02/02/2019
  Comentari: Es crea la Comissió Interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la contractació pública. La Comissió té com a fi impulsar i garantir la coordinació de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, en la implantació de la metodologia BIM en la contractació pública.
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Veure Text Complet