Noves adquisicions 

Aquí trobareu els darrers llibres, revistes i altres recursos incorporats a a base de dades del Centre de Documentació del CAATEEB.
 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 36

Us presentem el resultat ordenat de més recent a més antic.

 • Modern construction handbook / Andrew Watts
  Aquest llibre s'ha convertit en un clàssic de la construcció d'edificis i s'utilitza com a llibre de text en molts cursos. El seu enfocament sistemàtic amb capítols sobre materials, parets, sostres, construcció i medi ambient ofereix una orientació clara i eficient. Les tècniques de fabricació digital també s'inclouen (que complementen els processos de producció tradicionals) i es presenten en un llibre instructiu per primera vegada.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Carta de colors de Barcelona : Barcelona posa't guapa / Ajuntament de Barcelona
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 25/03/2019
 • Carta de colors de Barcelona : Barcelona posa't guapa / Ajuntament de Barcelona
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 25/03/2019
 • Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes
  Aquesta guia té per objecte recomanar i facilitar usos, criteris i maneres de treball, a l'hora d'abordar mesuraments, pressupostos i valoracions en els processos de projectes d'edificació o infraestructures desenvolupats amb metodologia BIM, de tal manera que, gràcies al bon ús de aquesta metodologia, s'augmenti la fiabilitat, automatització i ordre de la informació obtinguda per aquestes mesures i valoracions.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/05/2019
  Veure document
 • Manual d'energia solar fotovoltaica / Roger Balcells i Chaler [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  L?energia solar fotovoltaica és la tecnologia capaç de transformar els raigs provinents del Sol en energia elèctrica en corrent continu. L?ús que se li pot donar a aquesta energia elèctrica pot ser molt diversa, però aquest manual es centrarà en l?autoconsum fotovoltaic, ja sigui amb acumulació o sense.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 19/09/2019
  Veure document
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Lean construction y la planificación colaborativa metodología del last planner® system / Juan Felipe PONS ACHELL, Iván RUBIO PÉREZ
  Juan Felipe Pons i Iván Rubio, experts reconeguts en aquesta filosofia, ens ofereixen en aquest llibre promogut i editat pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya (CGATE), tots els coneixements necessaris per poder dur a terme qualsevol obra eliminant els sobrecostos que no aporten valor a l'usuari. Aquest document d'ajuda imprescindible per a tot arquitecte tècnic, se centra en la metodologia Last Planner System implicant tots els agents que actuen en l'obra en la planificació dels treballs a emprendre.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 31/05/2019
  Veure document
 • Modern construction case studies : emerging innovation in building techniques / Andrew Watts
  El llibre compara la tecnologia de façana que s?utilitza en projectes complexos i il·lustra com interactuen les façanes amb l?estructura de càrrega i les instal·lacions de serveis. Ofereix informació sobre el procés de disseny, presentant casos pràctics d?edificis inusuals. El material es presenta sistemàticament de manera que es puguin comparar les diferents solucions tècniques
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Guía profesional de tramitación del autoconsumo / Departamento Solar del IDAE, Grupo de Trabajo de Autoconsumo de ENERAGEN ; Coordinación y revisión: Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)
  Guia que descriu els passos necessaris per a la tramitació d'instal·lacions de generació elèctrica en autoconsum de qualsevol de les modalitats previstes en la normativa, tant per a instal·lacions d'autoconsum individual, com per a instal·lacions en autoconsum col·lectiu. Està dirigida al públic en general, però més específicament a les empreses instal·ladores de sistemes d'autoconsum.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 19/09/2019
  Veure document
 • Guideline for Building Services Design inspired by Concept the Cradle to Cradle® / Karsten Jurkait, Johannes Stiglmair
  Guia integral que permet als enginyers de MEP desenvolupar un disseny inspirat en C2C. Cobreix els criteris de disseny, la selecció del sistema, la mida del sistema, el disseny per a la deconstrucció, així com la selecció de materials i productes per a les principals disciplines MEP, i estableix una sèrie de criteris pels quals es pot mesurar la idoneïtat d'un disseny per C2C.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 20/09/2019
  Veure document
 • Exposición laboral al radón : Guía para la prevención / Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO)
  Aquesta guia, elaborada per Comissions Obreres, presenta, en primer lloc, una introducció amb informació sobre el radó, el seu origen i els seus efectes en la salut. Seguidament mostra el marc normatiu espanyol per a l'activitat preventiva. Finalment aporta indicacions sobre la valoració de la seva presència, mesures de mitigació i protecció de la salut, i per l'actuació de les delegades i els delegats de prevenció.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 20/09/2019
  Veure document
 • Aspectos preventivos del MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES / Fundación Laboral de la Construcción
  Manual pràctic que té l'objectiu d'oferir un instrument de consulta i informació, tant per als operaris usuaris de bastides, com per al personal encarregat del seu muntatge i desmuntatge, i per als responsables de la seva supervisió i inspeccions. A través del mateix, es desenvoluparan aspectes reglamentaris, normes d'ús i instal·lació, procediments de treball, així com algunes solucions tècniques proporcionades per fabricants de bastides per tal de facilitar i afavorir el treball segur.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 20/09/2019
  Veure document
 • Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-cemento en España : propuestas de actuación preventiva / José Mª Rojo Aparicio, María Domínguez Dalda, Diana Torremocha García, Mª Esther Herrero Giménez, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)
  En aquest document s'aborda des d'un punt de vista tècnic, diferents opcions per a la gestió segura d'aquests materials dins el marc normatiu del RD 396/2006. En concret, la problemàtica d'una pràctica habitual al nostre país, com és el doblatge de les cobertes. La conclusió principal és desaconsellar aquesta pràctica i incentivar sempre la retirada realitzada en les condicions establertes en la normativa.
  Tipus de recurs: CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 20/09/2019
  Veure document
 • Anuario de la construcción 2018 / TPI
  El present anuari té com a objectiu oferir una panoràmica general de la situació actual del sector de la construcció. Una panoràmica que serveixi com a eina per a tots els agents d'aquesta indústria en les seves previsions i pren decisions. L'anuari recull tota informació procedent de consultores, patronals i instituts oficials, a més d'informes d'elaboració pròpia, i l'ofereix analitzada i estructurada per oferia al lector la panoràmica més completa i detallada.
  Tipus de recurs: ANUARIS
  Darrera Visita: 26/09/2019
  Veure document
 • Informe inmobiliario : Actualidad y perspectivas 2019
  Tipus de recurs: PREUS D'HABITATGES; MANUALS
  Darrera Visita: 07/10/2019
  Veure document
 • Guia de instalaciones de protección contra incendios en edificios / Luís Damián Ramos Pereira; Juan Eduardo Cuevas Atienza
  La present guia facilita la tasca de l'arquitecte tècnic en relació a l'aplicació del nou Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Inclou el control de recepció i execució, la instal·lació i el mateniment dels equips i sistemes PCI
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 08/04/2019
  Veure document
 • Guia de instalaciones de protección contra incendios en edificios / Luís Damián Ramos Pereira; Juan Eduardo Cuevas Atienza
  La present guia facilita la tasca de l'arquitecte tècnic en relació a l'aplicació del nou Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Inclou el control de recepció i execució, la instal·lació i el mateniment dels equips i sistemes PCI
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 08/04/2019
  Veure document
 • Barcelona : la construcció urbanística d'una capital compacta / Joan Busquets ; traducció: Gabriel Genescà Dueña
  Barcelona pot considerar-se un prototipus de ciutat mediterrània europea amb una llarga tradició urbanística. Com a tal, ha seguit un procés específic de formació històrica, caracteritzat per la densitat i la compacitat de la forma urbana, l'evolució per extensió més que per reforma, etc. Qualsevol història urbanística inclou necessàriament un resum de l'experiència territorial i urbana, i fa una atenció especial a les dimensions físiques de la ciutat que en condicionen el desenvolupament cultural i econòmic. Aquest llibre se centra en la construcció de Barcelona, prenent com a base les operacions de planificació i els projectes urbanístics més importants, i nodrint-se de diverses fonts per a les seves diferents fases. El seu desenvolupament urbanístic ha estat molt variat, fins i tot prescindint de les intervencions reials o d'aristòcrates que hi han produït grans avingudes i parcs. L'escala local de molts dels projectes contrasta amb les aspiracions cosmopolites que han convertit algunes d'aquestes intervencions en tan innovadores. Entre elles destaquen els grans projectes que s'han realitzat en ocasió d'esdeveniments molt especials, com l'Exposició Universal de 1888, l'Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques de 1929 i els Jocs Olímpics de 1992. Avui, al segle XXI, s'obren noves perspectives gràcies al nou marc institucional europeu i, particularment, a canvis en el sistema econòmic ara que entrem en una fase postindustrial, en què els mitjans tenen una importància creixent. És difícil determinar-ne les repercussions espacials, però la història de l'urbanisme a Barcelona mostra que ja ha superat les grans contradiccions als darrers segles.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • La calidad del aire en las ciudades : un reto mundial / Xavier Querol, coordinador
  Aquest llibre analitza la problemàtica actual de la qualitat de l'aire a les ciutats, un problema tan important com el canvi climàtic i amb efectes adversos per a la salut de les persones més immediats. A la primera part es descriu el problema i les principals fonts de contaminació que s'han de tractar. A la segona part es presenten les experiències de diverses ciutats del món com són Madrid, Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia. L'elaboració d'aquest llibre, compta amb la participació de 18 destacats experts a nivell mundial.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 18/03/2019
  Veure document
 • Cómo trabajan, se deforman y lesionan los elementos estructurales en la edificación / Manuel Muñoz Hidalgo
  Amb aquest llibre es pretén ajudar a que el tècnic conegui amb detall les finalitats dels elements estructurals i d'aquesta manera evitar errors, tant en la fase de projectes com en l'execució d'una edificació.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Guía para implementar y gestionar proyectos BIM : diario de un BIM manager / David Barco Moreno
  Aquesta guia ofereix un punt de vista executiu dels projectes BIM. L'objectiu és brindar una sèrie d'estratègies, consells pràctics i trucs als professionals i agents de la construcció que hi participen, des de diferents responsabilitats, al llarg del cicle de vida d'un projecte desenvolupat i gestionat amb metodologia BIM.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Historia reciente del cuarto de baño / Albert Soriano Rull, Francesc X. Barca Salom
  Aquest llibre mostra l'evolució de la cambra de bany, els seus aparells, aixetes i complements al llarg de més de dos segles d'història: un període en el qual els espais per a la higiene domèstica pateixen una autèntica transformació tècnica i estètica.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació / Francesc Xavier Barca Salom ... [et al.] ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d?afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l?estat actual d?una instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/04/2019
  Veure document
 • Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació / Francesc Xavier Barca Salom ... [et al.] ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d?afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l?estat actual d?una instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/04/2019
  Veure document
 • Cimentaciones : mecánica del suelo / Sergio Mute (Sergio Muñoz Tejada)
  "Per on començo?" Potser sigui la primera pregunta a plantejar-te a l'hora de calcular una estructura. La segona serà veure la normativa" ¿I això en quin ordre es fa servir? ", Passant per un pànic en observar el laberint de fórmules. per posar una mica d'ordre, en aquest llibre trobaràs una base per entendre els fonaments i la mecànica del sòl, amb referències a la normativa. el contingut és el donat a les escoles d'arquitectura per a estructures de l'edificació. per a un millor enteniment, realitzarem el procés de càlcul per passos i aprofitarem l'ús del color per assimilar els conceptes comuns.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos : (guía del PMBOK®) / Project Management Institute
  La Guia dels fonaments per a la direcció de projectes és un llibre en el qual es presenten estàndards, pautes i normes per a la gestió de projectes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Comentarios prácticos para obras : (términos técnicos de la edificación) / Manuel Muñoz Hidalgo
  Amb aquest llibre es pretén ajudar al tècnic mitjançant comentaris pràctics perquè pugui prevenir i evitar els problemes més usuals que poden sorgir en l'execució d'una edificació. En tractar els casos de forma clara i amena amb senzillesa i caràcter pràctic es fa assequible per a tota persona relacionada amb el món de l'edificació.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Vivir con radiaciones y salud / Benito Sánchez-Montañés, Teresa Rojo y Ceferino Maestú (editores)
  Aquest llibre difon coneixement de les radiacions amb les quals convivim i del seu risc per a la nostra salut. Viure amb radiacions i salut té com a objectiu ajudar-nos a reconèixer, entendre i relacionar-nos amb aquestes radiacions quotidianes imperceptibles per als nostres sentits. Perquè ja siguem ciutadans, governants, tècnics o empresaris, convé adoptar bons hàbits per impedir que un impacte excessiu de les radiacions deteriori la nostra salut.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Estudio del color : Carrera del Darro de Granada / Carmen María Armenta García ; director del proyecto de investigación Javier Gallego Roca ; [en colaboración con el Laboratorio de Restauración Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada]
  Projecte d'iniciació al la investigació sobre el color de les façanes de la Carrera del Darro
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • XIX Jornada jurídica
  Publicació amb el recull de les comunicacions presentades a la jornada jurídica que va tenir lloc el dia 11 de novembre de 2010.
  Tipus de recurs: CONGRESSOS
  Darrera Visita: 07/10/2019
 • Building maintenance / Brian Wood
  Building Maintenance resumeix, per als estudiants, les principals qüestions relacionades amb el manteniment d?edificis. Es tracta d?un ampli estudi de casos que il·lustra el que pot sortir malament, com posar les coses bé i com fer-ho bé per primera vegada.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Apuntes de valoraciones inmobiliarias / Antonio Buj Ramo
  El present llibre exposa els coneixements de l'autor en la pràctica de les valoracions. Pretén ser una guia per introduir-se al món de les valoracions immobiliàries.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/10/2019
 • Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción / Anne Lacaton, Frédéric Druot, Jean-Philippe Vassal
  En les dècades de 1960 i 1970 es van construir a França ia tot Europa nombrosos conjunts d'habitatge col·lectiu que, si bé van aconseguir pal·liar la urgent necessitat d'habitatges de la postguerra, avui dia presenten greus mancances. Frédéric Durot, Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal s'enfronten a aquesta problemàtica des d'una actitud innovadora i proposen la seva radical transformació per adaptar-les a les formes de vida actuals.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 11/10/2019