Noves adquisicions 

Aquí trobareu els darrers llibres, revistes i altres recursos incorporats a a base de dades del Centre de Documentació del CAATEEB.
 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 39

Us presentem el resultat ordenat de més recent a més antic.

 • Arxiu Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  L'Arxiu Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau publica en línia els plànols digitalitzats de la construcció de l'Hospital. A més del projecte modernista original elaborat per Lluis Domènech i Montaner, aquest conjunt documental abasta des de primers esbossos fins a diagrames d'instal·lacions, passant per plànols d'obra d'elements estructurals i decoratius. Els plànols publicats són més de 2.100, produïts entre el 1901 i el 1930 de la mà de l'arquitecte i el seu equip i, a partir de la seva mort el 1923, del seu fill Pere Domènech i Roura. Recurs que és una font interessant a tenir en compte per als estudis d'edificació, ja que a més de documentar el procés creatiu d'una de les obres més característiques i complexes de Domènech i Montaner, també permet seguir-ne les diverses fases constructives.
  Tipus de recurs: INSTITUCIONS I ORGANISMES
  Darrera Visita: 16/07/2019
  Veure document
 • Modern construction handbook / Andrew Watts
  Aquest llibre s'ha convertit en un clàssic de la construcció d'edificis i s'utilitza com a llibre de text en molts cursos. El seu enfocament sistemàtic amb capítols sobre materials, parets, sostres, construcció i medi ambient ofereix una orientació clara i eficient. Les tècniques de fabricació digital també s'inclouen (que complementen els processos de producció tradicionals) i es presenten en un llibre instructiu per primera vegada.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Carta de colors de Barcelona : Barcelona posa't guapa / Ajuntament de Barcelona
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 25/03/2019
 • Carta de colors de Barcelona : Barcelona posa't guapa / Ajuntament de Barcelona
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 25/03/2019
 • Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes
  Aquesta guia té per objecte recomanar i facilitar usos, criteris i maneres de treball, a l'hora d'abordar mesuraments, pressupostos i valoracions en els processos de projectes d'edificació o infraestructures desenvolupats amb metodologia BIM, de tal manera que, gràcies al bon ús de aquesta metodologia, s'augmenti la fiabilitat, automatització i ordre de la informació obtinguda per aquestes mesures i valoracions.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 07/05/2019
  Veure document
 • Manual d'energia solar fotovoltaica / Roger Balcells i Chaler [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  L?energia solar fotovoltaica és la tecnologia capaç de transformar els raigs provinents del Sol en energia elèctrica en corrent continu. L?ús que se li pot donar a aquesta energia elèctrica pot ser molt diversa, però aquest manual es centrarà en l?autoconsum fotovoltaic, ja sigui amb acumulació o sense.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
  Veure document
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 21/05/2019
 • Lean construction y la planificación colaborativa metodología del last planner® system / Juan Felipe PONS ACHELL, Iván RUBIO PÉREZ
  Juan Felipe Pons i Iván Rubio, experts reconeguts en aquesta filosofia, ens ofereixen en aquest llibre promogut i editat pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya (CGATE), tots els coneixements necessaris per poder dur a terme qualsevol obra eliminant els sobrecostos que no aporten valor a l'usuari. Aquest document d'ajuda imprescindible per a tot arquitecte tècnic, se centra en la metodologia Last Planner System implicant tots els agents que actuen en l'obra en la planificació dels treballs a emprendre.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 31/05/2019
  Veure document
 • Manual de arquitectura ecológica : arquitectura y salud : metodología de diseño para realizar una arquitectura saludable y ecológica que garantice la salud y la longevidad de sus ocupantes / Luis de Garrido
  En aquest llibre es descriu la base conceptual d'un nou paradigma ecològic en arquitectura, i un procés de disseny capaç d'aconseguir una arquitectura perfectament integrada en l'ecosistema. A la la primera part del llibre s'estableix amb detall una metodologia projectual, basant-39 indicadors ecològics, que permet el disseny de qualsevol tipus d'edifici amb el màxim nivell ecològic possible, i al mateix temps es pot utilitzar com a sistema d'avaluació i qualificació del nivell ecològic d'edificis ja projectats, o construïts. A la segona part del llibre s'analitzen amb profunditat un ampli nombre d'innovadors projectes realitzats pel Doctor Arquitecte Luis De Garrido, màxim exponent global en arquitectura ecològica i bioclimàtica, utilitzant la metodologia descrita, i que suposen diferents manifestacions d'un mateix paradigma. El llibre té un fort caràcter acadèmic, i al mateix temps té un fort caràcter pràctic i constitueix un manual de referència i una eficaç eina professional.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Estructuras / José Luis de Miguel Rodríguez
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/07/2019
 • Inspecciones de eficiencia energética de instalaciones térmicas en edificios / Javier Ponce García
  Descripció del procés d'inspecció d'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques on es qualificarà l'estat de la instal·lació i les millores a realitzar. Caldrà, entre d'altres processos previs, verificar el correcte rendiment i dimensionat de la instal·lació en comparació amb la demanda tèrmica a satisfer.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 18/07/2019
 • Modern construction case studies : emerging innovation in building techniques / Andrew Watts
  El llibre compara la tecnologia de façana que s?utilitza en projectes complexos i il·lustra com interactuen les façanes amb l?estructura de càrrega i les instal·lacions de serveis. Ofereix informació sobre el procés de disseny, presentant casos pràctics d?edificis inusuals. El material es presenta sistemàticament de manera que es puguin comparar les diferents solucions tècniques
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Libro de comunicaciones y proyectos
  El llibre recull les 29 Comunicacions i Projectes d'Edifici Intel·ligents presentats al V Congrés Edificis Intel·ligents celebrat a Madrid el 14 de maig de 2019. Han estat seleccionades per un comitè tècnic de més de 40 membres, i versen sobre les següents temàtiques: - Innovació en disseny, Arquitectura i Enginyeria dels Edificis Intel·ligents: BIM, Realitat Virtual, Realitat Augmentada, Bessons Digitals, SRI, etc.- Tecnologies, Solucions i Sistemes per a la Intel·ligència en els Edificis: Domòtica, BIM, IOT, ciberseguretat, vehicle elèctric, Intel·ligència artificial, Big Data, Robòtica, Cloud, etc.- Ús, Gestió i Manteniment en els Edificis Intel·ligents: Iot, BIM, BMS, cicle de vida, Blockchain, Teletreball, Coworking, etc.- l'ésser humà i la seva diversitat a l'edifici intel·ligent: accessibilitat, envelliment, telemedicina, confort, seguretat, ergonomia, sostenibilitat, etc.- Projectes d'Edificis Intel·ligents / Integració de Sistemes.
  Tipus de recurs: MANUALS; CONGRESSOS; FIRES CONGRESSOS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 23/07/2019
  Veure document
 • Guia de instalaciones de protección contra incendios en edificios / Luís Damián Ramos Pereira; Juan Eduardo Cuevas Atienza
  La present guia facilita la tasca de l'arquitecte tècnic en relació a l'aplicació del nou Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Inclou el control de recepció i execució, la instal·lació i el mateniment dels equips i sistemes PCI
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 08/04/2019
  Veure document
 • Guia de instalaciones de protección contra incendios en edificios / Luís Damián Ramos Pereira; Juan Eduardo Cuevas Atienza
  La present guia facilita la tasca de l'arquitecte tècnic en relació a l'aplicació del nou Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Inclou el control de recepció i execució, la instal·lació i el mateniment dels equips i sistemes PCI
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 08/04/2019
  Veure document
 • Barcelona : la construcció urbanística d'una capital compacta / Joan Busquets ; traducció: Gabriel Genescà Dueña
  Barcelona pot considerar-se un prototipus de ciutat mediterrània europea amb una llarga tradició urbanística. Com a tal, ha seguit un procés específic de formació històrica, caracteritzat per la densitat i la compacitat de la forma urbana, l'evolució per extensió més que per reforma, etc. Qualsevol història urbanística inclou necessàriament un resum de l'experiència territorial i urbana, i fa una atenció especial a les dimensions físiques de la ciutat que en condicionen el desenvolupament cultural i econòmic. Aquest llibre se centra en la construcció de Barcelona, prenent com a base les operacions de planificació i els projectes urbanístics més importants, i nodrint-se de diverses fonts per a les seves diferents fases. El seu desenvolupament urbanístic ha estat molt variat, fins i tot prescindint de les intervencions reials o d'aristòcrates que hi han produït grans avingudes i parcs. L'escala local de molts dels projectes contrasta amb les aspiracions cosmopolites que han convertit algunes d'aquestes intervencions en tan innovadores. Entre elles destaquen els grans projectes que s'han realitzat en ocasió d'esdeveniments molt especials, com l'Exposició Universal de 1888, l'Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques de 1929 i els Jocs Olímpics de 1992. Avui, al segle XXI, s'obren noves perspectives gràcies al nou marc institucional europeu i, particularment, a canvis en el sistema econòmic ara que entrem en una fase postindustrial, en què els mitjans tenen una importància creixent. És difícil determinar-ne les repercussions espacials, però la història de l'urbanisme a Barcelona mostra que ja ha superat les grans contradiccions als darrers segles.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • La calidad del aire en las ciudades : un reto mundial / Xavier Querol, coordinador
  Aquest llibre analitza la problemàtica actual de la qualitat de l'aire a les ciutats, un problema tan important com el canvi climàtic i amb efectes adversos per a la salut de les persones més immediats. A la primera part es descriu el problema i les principals fonts de contaminació que s'han de tractar. A la segona part es presenten les experiències de diverses ciutats del món com són Madrid, Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia. L'elaboració d'aquest llibre, compta amb la participació de 18 destacats experts a nivell mundial.
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 18/03/2019
  Veure document
 • Cómo trabajan, se deforman y lesionan los elementos estructurales en la edificación / Manuel Muñoz Hidalgo
  Amb aquest llibre es pretén ajudar a que el tècnic conegui amb detall les finalitats dels elements estructurals i d'aquesta manera evitar errors, tant en la fase de projectes com en l'execució d'una edificació.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Guía para implementar y gestionar proyectos BIM : diario de un BIM manager / David Barco Moreno
  Aquesta guia ofereix un punt de vista executiu dels projectes BIM. L'objectiu és brindar una sèrie d'estratègies, consells pràctics i trucs als professionals i agents de la construcció que hi participen, des de diferents responsabilitats, al llarg del cicle de vida d'un projecte desenvolupat i gestionat amb metodologia BIM.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Historia reciente del cuarto de baño / Albert Soriano Rull, Francesc X. Barca Salom
  Aquest llibre mostra l'evolució de la cambra de bany, els seus aparells, aixetes i complements al llarg de més de dos segles d'història: un període en el qual els espais per a la higiene domèstica pateixen una autèntica transformació tècnica i estètica.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació / Francesc Xavier Barca Salom ... [et al.] ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d?afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l?estat actual d?una instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/04/2019
  Veure document
 • Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació / Francesc Xavier Barca Salom ... [et al.] ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d?afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l?estat actual d?una instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 17/04/2019
  Veure document
 • Hormigón armado / Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán Cabré, Álvaro García Meseguer
  Aquesta 16a edició del clàssic FORMIGÓ ARMAT de JIMÉNEZ MONTOYA ha pretès mantenir tot allò que podria considerar-se essencial de les anteriors edicions, prescindint tan sols del que per ús o per normativa hagi quedat obsolet. Aquest fantàstic material ha estat repassat, matisat, complementat i modernitzat gràcies al treball dels dos autors que ja ho eren de l'edició anterior, Juan Carlos Arroyo Porter i Francisco Morán Cabré, així com dels nous 12 autors col·laboradors.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Cuadernos de peritaciones nº 07/ José Alberto Pardo Suárez
  Actuacions terapèutiques i valoració. La reparació del defecte i la reparació del dany. Valoració de la reparació i valoració de l'afecció. Precisions sobre la "reparació del dany" i els conceptes de dany i no n'hi ha, i les seves definicions i tipus.
  Tipus de recurs: OBRES I PROJECTES; CASOS PRACTICS; GUIES PRACTIQUES; MANUALS
  Darrera Visita: 17/07/2019
 • Código ético de la edificación III / José Alberto Pardo Suárez
  Tot el volum gira entorn de la figura del perit, però no a qui comunament es considera com a tal sinó a un, un nou perit i un nou tècnic, que, amb una metodologia i sistemàtica veritablement pericials, treballa en nivells als quals el perit comú no aconsegueix, però recolzat precisament en ell, com si aquest professional hagués evolucionat i s'hagués superat, passant de ser reparador d'edificis i obres arquitectòniques, a ser reparador de la professió i l'art de la arquitectura.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Metric handbook : planning and design data / edited by Pamela Buxton
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 23/07/2019
 • Cimentaciones : mecánica del suelo / Sergio Mute (Sergio Muñoz Tejada)
  "Per on començo?" Potser sigui la primera pregunta a plantejar-te a l'hora de calcular una estructura. La segona serà veure la normativa" ¿I això en quin ordre es fa servir? ", Passant per un pànic en observar el laberint de fórmules. per posar una mica d'ordre, en aquest llibre trobaràs una base per entendre els fonaments i la mecànica del sòl, amb referències a la normativa. el contingut és el donat a les escoles d'arquitectura per a estructures de l'edificació. per a un millor enteniment, realitzarem el procés de càlcul per passos i aprofitarem l'ús del color per assimilar els conceptes comuns.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos : (guía del PMBOK®) / Project Management Institute
  La Guia dels fonaments per a la direcció de projectes és un llibre en el qual es presenten estàndards, pautes i normes per a la gestió de projectes.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Código ético de la edificación II / José Alberto Pardo Suárez
  Aquest llibre, que és el segon, no hagués vist la llum sense el primer, que és el seu suport ferm. En aquest nou llibre s'analitzen (1) Plans, (2) Mesuraments, (3) Memòries i (4) Plec de Condicions. De l'anàlisi del que el projecte és i del que ha de ser, es passa al de la seva visat, que només podrà ser la garantia de la seva qualitat i l'instrument de regeneració de la professió i de l'arquitectura, si és un visat triple: (1) normatiu-legal, (2) tècnic-pericial i (3) crític, l'estudi iniciat en l'anterior desenvolupa en profunditat en aquest volum, proposant sigui realitzat per equips de visat compostos de dos supervisors crítics, 3 supervisors especialistes i un supervisor general ... Amb aquesta base s'aixeca l'estructura del nou col·legi, a la qual s'acoblaria perfectament el visat doble dels col·legis d'aparelladors, quedant expedit el camí per al naixement del gran Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors o CAA, que suposarà la fi dels eterns conflictes entre els dos professionals, un cop classificats els expedients particulars i comuns segons s'ocupin del gran disseny o del petit disseny.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 13/06/2019
 • Comentarios prácticos para obras : (términos técnicos de la edificación) / Manuel Muñoz Hidalgo
  Amb aquest llibre es pretén ajudar al tècnic mitjançant comentaris pràctics perquè pugui prevenir i evitar els problemes més usuals que poden sorgir en l'execució d'una edificació. En tractar els casos de forma clara i amena amb senzillesa i caràcter pràctic es fa assequible per a tota persona relacionada amb el món de l'edificació.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 11/04/2019
 • Vivir con radiaciones y salud / Benito Sánchez-Montañés, Teresa Rojo y Ceferino Maestú (editores)
  Aquest llibre difon coneixement de les radiacions amb les quals convivim i del seu risc per a la nostra salut. Viure amb radiacions i salut té com a objectiu ajudar-nos a reconèixer, entendre i relacionar-nos amb aquestes radiacions quotidianes imperceptibles per als nostres sentits. Perquè ja siguem ciutadans, governants, tècnics o empresaris, convé adoptar bons hàbits per impedir que un impacte excessiu de les radiacions deteriori la nostra salut.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Normativa para instaladores de gas categoría B
  Aquest text inclou la part del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos que es necessita per a l'obtenció del carnet d'instal·lador categoria B. A més, la present edició s'ha realitzat amb fins didàctics i s'han resumit les normes UNE necessàries per dur a la pràctica el sol·licitat en el Reglament pròpiament dit.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/07/2019
 • Estudio del color : Carrera del Darro de Granada / Carmen María Armenta García ; director del proyecto de investigación Javier Gallego Roca ; [en colaboración con el Laboratorio de Restauración Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada]
  Projecte d'iniciació al la investigació sobre el color de les façanes de la Carrera del Darro
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 15/04/2019
 • Building maintenance / Brian Wood
  Building Maintenance resumeix, per als estudiants, les principals qüestions relacionades amb el manteniment d?edificis. Es tracta d?un ampli estudi de casos que il·lustra el que pot sortir malament, com posar les coses bé i com fer-ho bé per primera vegada.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 16/04/2019
 • Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción / Anne Lacaton, Frédéric Druot, Jean-Philippe Vassal
  En les dècades de 1960 i 1970 es van construir a França ia tot Europa nombrosos conjunts d'habitatge col·lectiu que, si bé van aconseguir pal·liar la urgent necessitat d'habitatges de la postguerra, avui dia presenten greus mancances. Frédéric Durot, Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal s'enfronten a aquesta problemàtica des d'una actitud innovadora i proposen la seva radical transformació per adaptar-les a les formes de vida actuals.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 12/04/2019
 • Cálculo y ejecución de las obras de hormigón armado / V. Forestier ; versión de la 3ª ed. Francesa por M. Kraemer Morata
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 11/06/2019