Col·lecció Manuals d'energia 

Col·lecció de manuals per aprofundir en el coneixement de temes d'energia i les seves instal·lacions
 

Col·lecció 'Manuals d'energia' editada pel CAATEEB.Manual d'auditoria energètica

1 - Manual d'auditoria energètica

Coordinador: Jordi Marrot
Autors: Sergi Pérez i Cobos, Oriol Barber RaméntolAquest manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d’afrontar la tasca d’analitzar els fluxos d’energia d’un edifici i proposar les actuacions necessàries per a reduir la seva demanda i millorar l’eficiència per avançar cap a un desenvolupament, ambientalment i econòmicament, més sostenible.Descarregar

Manual d'energia solar tèrmica

2 - Manual d'energia solar tèrmica

Coordinador: Jordi Marrot
Autors: Víctor Almagro i Sánchez, Roger Bancells i ChalerAquest manual és un document amè i pràctic per ajudar als professionals que han d’afrontar el projecte, execució i la gestió de la posada en marxa, ús i manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica, en el que s’hi exposa les diferents parts que la composen, amb exemples de disseny, càlcul, dimensionat, muntatge, posada en marxa i manteniment.Descarregar

Manual d'energia solar fotovoltaica

3 - Manual d'energia solar fotovoltaica

Coordinador: Jordi Marrot
Autor: Roger Bancells i Chaler
Aquest número té la finalitat de difondre, el coneixement i les experiències actuals, tot mostrant els components, els esquemes bàsics, el dimensionat, la posada en funcionament i el manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions.Descarregar