Col·lecció Apunts tècnics 

Aquests col·lecció pretén ser una eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.
 

Col·lecció Apunts tècnics. Descàrrega gratuïta per a col·legiatsInstal·lacions interiors

ID.01 Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes

Aquest apunt és d'utilitat per la redacció del projecte o durant l'execució de l'obra, amb dubtes respecte les distàncies que s'han de mantenir entre les diferents instal·lacions i els seus encreuaments.

Descarregar
Estructures resistència al foc

ERF.01 Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer

En aquest "Apunt Tècnic", us proposem mètodes simplificats per verificar si l’element d’acer que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendi.Descarregar

Subministraments en baixa tensió

BT.01 Subministraments en baixa tensió

Aquest “Apunt Tècnic” us facilitarà la tasca de calcular la previsió de potència (per habitatge unifamiliar) i la carrega necessària (en edifici plurifamiliar)Descarregar

Resistència al foc elements de formigó

ERF.02 Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó

En aquest 'Apunt Tècnic', us ajudem a comprovar si l’element de formigó que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendiDescarregar

Instal·lacions en edificis. Subministrament d'aigua

SA.01 Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua

En aquest “Apunt Tècnic” s'explica les propietats i el disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua, segons normatives d’aplicació als edificis inclosos en el CTE i a les intervencions en edificis existents, quan s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells.

Descarregar

Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta

ERF.03 Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta

En aquest “Apunt Tècnic”, us ajudem a comprovar si l’element de fusta que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendi.

Descarregar