Col·lecció Apunts tècnics 

Aquests col·lecció pretén ser una eina d’ajuda als col·legiats en la seva tasca professional per a la justificació i l’aplicació de la normativa vigent.
 

Col·lecció Apunts tècnics. Descàrrega gratuïta per a col·legiatsInstal·lacions interiors

ID.01 Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes

Aquest apunt és d'utilitat per la redacció del projecte o durant l'execució de l'obra, amb dubtes respecte les distàncies que s'han de mantenir entre les diferents instal·lacions i els seus encreuaments.Descarregar

Estructures resistència al foc

ERF.01 Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer

En aquest "Apunt Tècnic", us proposem mètodes simplificats per verificar si l’element d’acer que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendi.Descarregar

Subministraments en baixa tensió

BT.01 Subministraments en baixa tensió

Aquest “Apunt Tècnic” us facilitarà la tasca de calcular la previsió de potència (per habitatge unifamiliar) i la carrega necessària (en edifici plurifamiliar)Descarregar

Resistència al foc elements de formigó

ERF.02 Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó

En aquest 'Apunt Tècnic', us ajudem a comprovar si l’element de formigó que ens trobem a l’obra, compleix amb els paràmetres definits en les normes de seguretat en cas d’incendiDescarregar