Aplicacions informàtiques 

El CAATEEB ha desenvolupat diverses aplicacions informàtiques pensades per donar suport i ajudar en la tasca diària dels professionals.
 

Liweb. Versió web del llibre d'incidències

Imatge del liweb

El CAATEEB posa a la vostra disposició aquesta versió web del llibre d’incidències per donar compliment als requeriments del Reial Decret 1627/1997 i altres normatives que li són d’aplicació.

Avantatges amb el visat

Adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències, tant si actueu com a DF o com a Coordinador de seguretat.

Més informació

Llibre de l'edifici

El CAATEEB posa al vostre abast una eina informàtica de suport per a formalitzar el Llibre de l'Edifici segons el Decret 67/2015, per als edificis terciaris i els edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars de nova construcció i existents.

Aquest aplicatiu permet redactar de forma senzilla i ràpida el manual d’ús i manteniment i generar la documentació necessària per a formalitzar la totalitat del document sense oblidar cap informació important.

Avantatges amb el visat

En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu recuperar l’import d’aquest visat.

 

Accedir al Llibre edifici

Test energia

Test Energia és un mètode d’avaluació energètica que es basa en la realització de l’estudi constructiu, dels usos i del comportament energètic dels edificis, amb l’objectiu de proposar unes mesures de millora energètica raonables i coherents amb les característiques de l’edifici i amb el perfil dels seus usuaris.

 

Accedir al Test Energia