26/07/2016 

Borsa d’aparelladors solidaris per Càritas 

El CAATEEB ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Diocesana
 

 El CAATEEB vol promoure la sensibilització del col·lectiu de professionals de l’arquitectura tècnica i la seva participació com a aparelladors solidaris per realitzar treballs professionals relatius a la conservació, el manteniment i la rehabilitació d’immobles destinats a funcions socials.

 El CAATEEB ha signat convenis amb Càritas Diocesana a la província de Barcelona, que inclou la creació d’una Borsa d’Aparelladors solidaris per col·laborar en els programes de Càritas, en la realització de treballs professionals en immobles destinats a funcions socials que Caritas gestiona, així com dels habitatges i espais que ocupin les persones de les quals té cura, ubicats en l’àmbit de Barcelona.

 Els participants prestaran els seus serveis de forma altruista però en cap cas es faran càrrec de les despeses derivades de realitzar el treball que seran subvencionades pel CAATEEB a Caritas Diocesana a través de la partida pressupostaria que el Col·legi destina a projectes de Cooperació.

 Amb caràcter orientatiu, els treballs que podran realitzar són:

  • Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats
  • Certificats d’eficiència energètica
  • Informes sobre l’estat dels habitatges o de les zones comuns, o d’altres immobles, així com la valoració de possibles intervencions de conservació i manteniment, o d’obres de reparació i rehabilitació.
  • Informes amb propostes de possibles millores energètiques
  • Gestions tècniques amb Administracions Públiques relacionades amb la conservació, el manteniment i la rehabilitació d’habitatges i els immobles.
  • Gestió i coordinació
  • Projecte i direcció d’Obres menors

 

 El CAATEEB ha signat conveni amb Caritas amb el Bisbat de Barcelona, Sant Feliu, Terrassa, Mataró i Vic (l'Arxiprestal de Vic  inclou  Osona, Anoia i Bages).

 Vols ser un aparellador solidari? Consulta el funcionament i  Inscriu-te aquí

 Envia el formulari emplenat i signat, juntament amb el teu CV a aparelladorssolidaris@apabcn.cat.

 

Per més informació truca al servei d’ocupació al 93 240 20 60.