Subvencions 

Aquí trobareu un recull de totes les subvencions vigents que us poden ser d'utilitat per portar a terme les vostres intervencions i/o per informar als propietaris.

Subvencions

30/12/19
S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial c...
22/01/19
Publicades al BOP ajudes per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Bar...

Recursos digitals per gestionar i trobar subvencions


A continuació us facilitem enllaços a les diferents administracions que poden oferir subvencions relacionades amb habitatge.