Àrea tècnica 

Actualitat

22-07-2019

Conveni per accedir a l'AparTot, eina per portar a terme el control de qualitat de l'obra

El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.

18-07-2019

Criteri interpretatiu per a la dotació de serveis sanitaris en els establiments de restauració

Publicada guia tècnica sobre el criteri que cal tenir en compte al dotar de serveis sanitaris en els establiments de restauració

16-07-2019

Publicat un nou Apunt Tècnic sobre Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó

L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó"

11-07-2019

Subvencions per a la retirada de residus que continguin amiant 2019

L'Agència de residus de Catalunya obre una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, e...

02-07-2019

Recull d’aplicacions informàtiques per a la construcció

L'àrea tècnica del CAATEEB ha elaborat un recull d'aplicacions informàtiques relacionades ...