Àrea tècnica 

Actualitat

14-01-2020

Actualització del programa: Test energètic

El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats l'actualització del test energètic

10-01-2020

Ampliada la pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per la crisi

Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2...

30-12-2019

Ajudes per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis

S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona

27-12-2019

Modificació del CTE per a l'adaptació de la directiva en eficiència energètica i la protecció del gas radó a l'edificació

Publicada al BOE modificació del CTE que afecta al DB-HE, DB-HS i DB-SI. Incorpora noves e...

24-12-2019

Publicat un nou Apunt Tècnic sobre com calcular la càrrega de foc

L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "càrrega de foc"