Activitats socials i d'oci 

Amb la voluntat de fomentar el vincle entre tots els seus membres, el Col·legi organitza diverses activitats de caràcter social i d'oci durant l'any.