15/03/2019 

Dossier de premsa 

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), fundat l’any 1940, és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic en l’àmbit territorial de les dotze comarques de Barcelona, a través de la seu central a la capital catalana i les delegacions ubicades a Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedès. El president actual és Jordi Gosalves i López.

El Col·legi és una institució moderna, que utilitza al màxim els medis digitals i les noves tecnologies i té una intenció constant d'anticipació a les tendències professionals, tecnològiques i legals. En aquest sentit destaca la creació i posada en funcionament de l’Agència de Certificació Professional (ACP) -impulsada juntament amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid i capdavantera en matèria de certificació de professionals en l’àmbit de l’edificació i l’arquitectura-, l’any 2015, un any en el qual, les previsions de millora econòmica van provocar un increment de l’activitat professional.

Els aparelladors

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació són professionals amb titulació acadèmica universitària que intervenen en totes les etapes del procés constructiu. Aporten el valor d’una actuació professional amb l’objectiu principal d’aconseguir una edificació de qualitat, segura i sostenible, considerant-hi els aspectes tecnològics, constructius, econòmics i de gestió. Els aparelladors col·legiats al CAATEEB es sotmeten, a més, a un codi ètic i deontològic que distingeix el seu dia a dia professional.

El seu àmbit de treball és la totalitat del cicle d’edificació, des de les fases preparatòries i de planificació de les operacions immobiliàries fins a la desconstrucció dels edificis, incloent-hi els projectes tècnics i executius, la direcció de l’execució i el seu control de qualitat, la coordinació de seguretat i salut, la direcció d’obra, la gestió de les empreses constructores, així com les diverses incidències tècniques i administratives que poden donar-se al llarg de la vida útil dels edificis i la seva rehabilitació.

A l’Estat espanyol, es seves funcions principals estan definides i reconegudes en la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), mentre que a d’altres països, les seves funcions les desenvolupen professionals com ara els Quantity Surveyors, Building Surveyors o Building Engineers.

La professió en xifres

El CAATEEB integra un col·lectiu de 7.448 associats i 220 societats professionals. Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2015, el nombre de dones és de 1.587 (21%) i el d’homes és de 5.861 (79%). Les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat són les que apleguen més col·legiats.Els col·legiats del CAATEEB es distribueixen en l’àmbit de la seu central i de les 6 delegacions de la manera següent:

 • Alt Penedès-Garraf: 254
 • Bages-Berguedà-Anoia: 335
 • Barcelonès i Baix Llobregat: 4.708
 • Maresme: 582
 • Osona: 186
 • Vallès Occidental: 915
 • Vallès Oriental: 468

En el conjunt de Catalunya hi ha prop de 10.000 aparelladors col·legiats, entre els cinc col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, agrupats tots ells en el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. A tot l’Estat espanyol, el col·lectiu supera els 52.000 professionals.

Serveis al ciutadà i al sector: el tècnic de capçalera dels edificis

Els aparelladors són els professionals adients per fer la funció de tècnics de capçalera dels edificis i de manera continuada el CAATEEB ha fet campanyes per donar a conèixer als ciutadans la gran importància que té el manteniment continuat del nostre parc immobiliari. A través de la pàgina web www.tecnicdecapcalera.cat posa a l’abast de la ciutadania els serveis que pot dur a terme l’aparellador en els processos d’intervenció en els edificis existents com ara la inspecció tècnica obligatòria, la rehabilitació estructural i energètica o el manteniment i gestió d’edificis, tant des de punt de vista de les obres com de les tramitacions corresponents amb les administracions.

Serveis per als col·legiats

 • Certificació professional

El CAATEEB, juntament amb el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid, va posar en marxa a finals del 2014 l’Agència de Certificació Professional. Es tracta de la primera entitat espanyola independent que certifica la capacitat i competència d’un professional del sector de l’edificació per a l’exercici d’un perfil professional determinat, després d’haver estat sotmès a un procés de validació d’acord amb la normativa internacional ISO 17024. 

Aquest certificat permet que els professionals millorin la seva competitivitat en el mercat local, ampliar les seves àrees d’especialització i optar a treballs internacionals que requereixen una certificació professional. L’ACP certifica especialitats en tot el cicle de l’edificació a partir de la valoració d’aspectes com la formació del professional i l’experiència, les competències i grau de professionalitat, bones pràctiques, ètica i altres mèrits com ara publicacions i mèrits aconseguits.  

L’abast de l’ACP s’equipara a d’altres organismes professionals reconeguts d’àmbit internacional com la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) del Regne Unit o el Project Management Institute (PMI) dels Estats Units.  

 • Formació continuada i de postgrau

El Col·legi ofereix la possibilitat de mantenir-se constantment al dia de la professió i també de millorar coneixements a través de cursos, programes de formació contínua i sessions tècniques. Així mateix, es fan cursos de postgrau i màsters sobre matèries d’especialització, com ara la certificació energètica o la qualitat ambiental dels edificis. També es potencia la formació en línia a través del portal Area Building School.

L’any 2015 es van dur a terme 129 accions formatives, el que representa un total de 4.670 hores de classes teòriques i pràctiques que van rebre 1.228 alumnes. 

 • Assessorament, borsa de treball, cultura i més

El CAATEEB disposa d’un extens ventall de serveis per als col·legiats, entre els quals destaquen l’assessorament tècnic i jurídic, la corredoria d’assegurances, els serveis de validació i visats o la borsa de treball i consultoria de recursos humans. Així mateix, organitza tant a la seu central com a les diverses delegacions territorials, nombrosos actes socials, a més d’activitats esportives i d’acció cultural que tenen lloc als espais que per exposicions i conferències tenen les diferents seus del Col·legi. Per a la prestació d’aquestes serveis, el CAATEEB disposa d’una plantilla de més de 50 empleats amb un alt nivell professional.  

 • Cimera internacional sobre BIM

Des de l’any 2014, el CAATEEB organitza, conjuntament amb BIM Academy i buildingSmart Spanish Chapter i amb el patrocini principal de ROCA, la cimera europea ‘European BIM Summit’ sobre Building Information Modelling (BIM), per mostrar els darrers avenços d’aquest nou mètode de treball basat en la gestió de la informació generada durant el cicle de vida d’una construcció. La trobada té periodicitat anual i vol contribuir a la millora de la qualitat, eficiència i eficàcia en qualsevol projecte d’edificació i obra civil.  

 • La Nit de la Construcció 

El Col·legi organitza cada any la Nit de la Construcció, la trobada anual dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i de tots els professionals del sector, on té lloc el lliurament dels Premis Catalunya Construcció, que enguany ha arribat a la seva 13a edició.  

Amb aquests premis es vol reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector en la millora de la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat de la construcció. S’atorguen premis a la direcció d’execució d’obres, direcció integrada de projectes, coordinació de seguretat i salut, innovació en la construcció i Intervenció en edificació existent, a més del premi especial a la trajectòria professional.

Presentació institucional (PDF)

 
 
 

Més informació

Departament de Comunicació del CAATEEB

Telèfon: 933 93 37 710
comunicacio@apabcn.cat