Horaris dels serveis del CAATEEB  

Horaris d'estiu del CAATEEB

De l’1 d’agost al 31 d’agost el Col·legi estarà obert al públic de 9.00 a 14.30 h. El 15 i 16 d'agost el CAATEEB romandrà tancat.

Serveis tancats parcialment:

  • Formació, Col·legiació, Assessoria Jurídica, Assessoria Tècnica, Secretaria: Tancat del 5 al 23 d'agost
  • Serveis d'Ocupació: Tancat de l'1 al 23 d'agost

Delegacions

Terrassa: Tancat del 5 d'agost al 23 d’agost
Granollers: Tancat del 12 d’agost al 30 d’agost
Vic: Tancat del 1 al 5 de juliol i del 29 de juliol al 16 d'agost
Mataró: Tancat del 25 de juliol al 16 d’agost
Manresa: Tancat del 12 d’agost al 2 de setembre
Vilafranca: Tancat del 12 d’agost al 30 d’agost

Horari habitual del CAATEEB

L'horari habitual del CAATEEB és de dilluns a dijous de 9 a 17h. i divendres de 9 a 15.h. Consulteu també l'horari dels diferents serveis.
 VISATS I TRAMITACIONSDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 15.00 h
 ASP CORREDORIA D’ASSEGURANCESDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 15.00 h
 CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA (CAT)De dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00h a 15 h
 CONSULTORIA TÈCNICA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓDe dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h
De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia
 ESPAI BIBLIOTECADe dilluns a dijous de 9.00 h a 19.00 h. Divendres, de 9 a 15h.
 ASSESSORIA JURÍDICADe dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h
De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia
 SERVEI D'OCUPACIÓDe dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h
De dilluns a dijous, de 15.00 h a 17.00 h atenció amb cita prèvia
 COL·LEGIACIÓDe dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h
Divendres de 9.00 h a 15.00 h
 FORMACIÓ Horari segons el calendari formatiu
 SALA D'EXPOSICIONS De dilluns a divendres, de 9 a 19 h.
 SECRETARIADe dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h
OFICINA VIRTUALSol·licitud de tràmits les 24 hores del dia
L’horari de tramitació coincideix amb l’horari del servei

DELEGACIONS:

DELEGACIÓDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
TerrassaDe 9.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 13.30h.
ManresaDe 9.00h. a 13.30h.De 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.
VicDe 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 14.00 h. i de 15.00h. a 17.00 De 9.00h. a 13.30h.
GranollersDe 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 13.30h.
MataróDe 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.De 9.00h. a 13.30h.
VilafrancaDe 9.00h. a 13.30hDe 9.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 17.00h.