Àrea tècnica 

Actualitat

03-09-2019

Actualitzats els comentaris dels DB SI i el DB SUA del CTE

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.

22-07-2019

Conveni per accedir a l'AparTot, eina per portar a terme el control de qualitat de l'obra

El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.

18-07-2019

Criteri interpretatiu per a la dotació de serveis sanitaris en els establiments de restauració

Publicada guia tècnica sobre el criteri que cal tenir en compte al dotar de serveis sanitaris en els establiments de restauració

16-07-2019

Publicat un nou Apunt Tècnic sobre Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó

L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència ...

11-07-2019

Subvencions per a la retirada de residus que continguin amiant 2019

L'Agència de residus de Catalunya obre una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, e...